Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols

Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols

€ 71.00

Meer informatie >>

Naam: Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols
Prijs: € 71.00
Tags: Gezondheidsproducten, Hart, Bloeddruk en Cholesterol, Bloeddruk, Bloeddrukmeters, Medisana

Detectie en melding van hartritmestoornissen. Spraakfunctie.Precieze bloeddrukmeting aan de pols met diagnosefunctie en aritmie-indicatie. Beoordeling van de meetresultaten volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) d.m.v. kleurenschaal en Je mag niet uploaden, distribueren of anderszins te publiceren via de site geen inhoud die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, privacy of publiciteit rechten, beledigend, illegaal, of laakbaar zijn, of die kunnen vormen of een strafbaar feit aan te moedigen, in strijd met de rechten van een partij of anderszins tot aansprakelijkheid of wetten worden overtreden Medisana. Je mag niet commerciële content op de site te uploaden of gebruik maken van de site om anderen te verzoeken om lid te worden of lid worden van een andere commerciële online dienst of een andere organisatie. Als u de software downloaden van de site, de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen in of gegenereerd door de software en bijbehorende gegevens (collectief, software) worden geacht te zijn in licentie gegeven aan u door stedelijke huid oplossingen, voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik alleen. Urban huid oplossingen niet ofwel de titel of de intellectuele eigendomsrechten op de software, en stedelijke huid oplossingen overdragen behoudt volledige en volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols.

Je mag niet verkopen, te herverdelen, of reproduceren van de software, noch mag u decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten van de software om een menselijk waarneembare vorm Medisana. De gehele inhoud opgenomen op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, vormgeving, beelden, interfaces, of code en de selectie en voorzieningen daarvan is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Nederland en andere wetten op het auteursrecht en is eigendom van de stedelijke huid oplossingen en stedelijke huid rx. Het collectieve werk omvat werken die in licentie worden gegeven aan de stedelijke huid rx en stedelijke huid oplossingen. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de tekens) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van en zijn eigendom stedelijke huid rx Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols. Deze voorwaarden, of een van hen, kan worden gewijzigd of beëindigd door de stedelijke huid rx of stedelijke huid oplossingen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde om welke reden. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken, disclaimer, aanspraken, beperking van de aansprakelijkheid, schadeloosstelling, van toepassing zijnde wetten, arbitrage en algemeen, blijven na beëindiging overleven Bloeddrukmeters. Urban huid oplossingen en stedelijke huid rx maakt geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze site.

Deze site en de materialen, informatie, diensten en producten op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links worden geleverd als zodanig en zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover toelaatbaar is ingevolge toepasselijk recht, stedelijke huid oplossingen en stedelijke huid rx wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk, het vrij zijn van computervirussen, en de garanties die voorvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties. Stedelijke huid oplossingen en stedelijke huid rx geen garantie dat de functies in de site ononderbroken of vrij van fouten is, dat defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat deze site of de server die de website beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten Hart. Urban huid oplossingen en stedelijke huid rx geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Het maken bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing. In geen geval zal de stedelijke huid rx of stedelijke huid oplossingen aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeld of gevolgschade, schade, of welke schade dan ook, zelfs als stedelijke huid oplossingen of stedelijke huid RX eerder is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een actie onder contract, nalatigheid of enige andere theorie, die voortkomen uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de prestatie van de informatie, diensten, producten en materialen die beschikbaar zijn via deze site Medisana Bloeddrukmeter HGV Pols – Deze beperkingen zijn van toepassing onverminderd eventuele mislukking van wezenlijke doel van een beperkte oplossing. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op hoe lang een impliciete garantie duurt mogelijk te maken, of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kan de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren of te annuleren, om welke reden. Uw bestelling kan worden geannuleerd als gevolg van, maar is niet beperkt tot, beperkingen op de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop, onjuistheden of fouten in het product of prijsinformatie, of krediet of fraude problemen.