Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st

Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st

€ 9.50

Meer informatie >>

Naam: Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st
Prijs: € 9.50
Tags: Homeopathische Middelen, Celzouten, Nr. 5 Kalium phosphoricum, Pfluger

Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum is een homeopathisch geneesmiddel.  Door een wetswijziging mag op de verpakking van Homeopathische geneesmiddelen sinds 1 september niet meer vermeld worden waar het middel voor bedoeld is. Indien u vragen heeft elke NSF uitgifte die door verwijzing mag worden opgenomen in de award. In aanvulling op de e-mail notificatie, bursalen kunnen via fastlane toegang tot hun NSF awards. De subsidie periode begint op de datum vermeld in het vonnis of, in het afwezigheid, de datum van het vonnis, en loopt tot de vervaldatum vermeld Nr. 5 Kalium phosphoricum. De uitgaven binnen de periode van 90 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de subsidie kan door de gerechtigde organisatie worden goedgekeurd. Dergelijke uitgaven zijn echter gemaakt op risico van de concessiehouder's. Uitgaven na de geplande vervaldatum van de subsidie mag alleen worden gedaan om gedocumenteerd toezeggingen die op of vóór de vervaldatum te eren. Pis moeten hun zakelijke kantoren voor meer informatie raadplegen. Incremental financiering voor de voortzetting van subsidies in de totale duur van het project is gebaseerd op NSF beoordeling van de jaarlijkse project rapportages en doet niet indienen van een nieuw voorstel nodig Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st. Nsf moet een jaarverslag project voor elke toename van financiering ten minste drie maanden voor het einde van de huidige financieringsperiode te ontvangen.

Voor informatie over het elektronische meldsysteem NSF beschikbaar via de Fastlane systeem Celzouten. stappen van voortdurende subsidie zal door de cognizant programmamedewerker. De gesponsorde projecten kantoor en pi zal door het bewust NSF programma officier van goedkeuring NSF via een elektronische kennisgeving van kracht worden goedgekeurd. kan de gerechtigde gemeenschap onmiddellijk na goedkeuring NSF via de toegang award kennisgevingen Fastlane systeem. Vernieuwing voorstellen zijn verzoeken om aanvullende financiering voor een support periode die volgt op die welke door een standaard of voortgezette subsidie Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st. Vernieuwing voorstellen concurreren met alle andere voorstellen die in behandeling en moet ten minste zes maanden worden ingediend voordat aanvullende financiering nodig is of niet consistent met een vastgestelde termijn, streefdatum of raam indiening. Bij het opstellen van een vernieuwing voorstel, moeten de indieners ervan uitgaan dat reviewers geen toegang tot eerdere voorstellen zal hebben. Alle voorstellen voor hernieuwde ondersteuning van onderzoeksprojecten, van academische instellingen alleen Celzouten. Moet informatie op te nemen op de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen in de postdoctorale, graduate en undergraduate niveau als onderdeel van de resultaten van voorafgaande NSF. 40 kan dit inhouden, maar is niet beperkt tot, de rol van onderzoek in de opleiding van studenten, voorbereiding van de lessen en seminars (Vooral voor studenten).

Speciale prestaties in de ontwikkeling van professionele wetenschappers en ingenieurs uit ondervertegenwoordigde groepen dienen te worden beschreven. moet Afgestudeerde studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, dienen de naam. Deze eis is niet van toepassing op niet-academische organisaties. Pis worden aangemoedigd om te bespreken vernieuwing voorstellen met het programma voorafgaand aan de indiening van een voorstel. Tenzij uitgesloten door individuele programma-eisen, pis kunt kiezen uit de volgende twee formaten voor de bereiding van een vernieuwing voorstel Celzouten. Beide typen vernieuwing voorstellen moeten elektronisch via het NSF Fastlane worden ingediend systeem. De traditionele vernieuwing voorstel wordt ontwikkeld als volledig alsof de indiener toepasten voor de eerste keer. Het omvat alle vereiste in een voorstel voor een nieuw project informatie, met inbegrip van de resultaten van het voorafgaande werk. De 15 pagina beperking van de beschrijving van het project geldt. Kopieën van niet meer dan zes herdrukken 41 publicaties die voortvloeien uit het onderzoek ondersteund door NSF (Met inbegrip van onderzoek ondersteund door andere bronnen die nauw verwant is aan de NSF ondersteunde onderzoek) in de voorafgaande 3-5 jaar tijd Pfluger Celzout 05 Kalium Phosphoricum D6 Tabletten 400st – een korte samenvatting van de plannen voor de voorgestelde steun periode (Niet tot vier pagina's overschrijden). Alle andere informatie die nodig is voor NSF voorstel indienen blijft hetzelfde.

Het moet duidelijk worden aangegeven in het voorstel dat het een ABR indiening en de doos voor prestatie gebaseerde vernieuwing moet worden gecontroleerd op het voorstel voorblad. kan Abr voorstellen niet worden ingediend voor opeenvolgende vernieuwingen. een program officer mag de uitbreiding van de financiering van sommige subsidies voor onderzoek na de eerste periode waarvoor de subsidie werd toegekend voor een periode raden van maximaal twee jaar. Awards in aanmerking komen voor een dergelijke uitbreiding zijn over het algemeen drie jaar aanhoudende subsidies. Speciale creativiteit extensies worden geïnitieerd door de NSF program officer op basis van de voortgang tijdens de eerste twee jaar van een driejarige subsidie; pis zullen worden gebracht van deze actie een jaar van tevoren van het verstrijken van de subsidie ? documentatie die nodig is voor de verwerking van speciale creativiteit extensies moeten elektronisch via de aanvullende financiering verzoek functie in fastlane worden ingediend.