Roter Vitamine C Forte Weerstand

Roter Vitamine C Forte Weerstand

€ 10.50

Meer informatie >>

Naam: Roter Vitamine C Forte Weerstand
Prijs: € 10.50
Tags: Gezondheidsproducten, Weerstand, Vitamine C, Roter

Roter Vitamine C Forte Kauwtabletten bevat vitamine C en echinacea.Vitamine C en echinacea verhogen de natuurlijke weerstand en leveren een krachtige ondersteuning aan het immuunsysteem. Zink verzacht de luchtwegen en ondersteunt de invloed van vitamine C 1 In feite kan insulineresistentie hartfalen en hartfalen kan insulineresistentie verwekken verwekken. 2 Gevoed door een recente opleving in studies van de metabole stoornissen die bijdragen aan hart-en vaatziekten, beginnen we aan de complexiteit van de stofwisseling te begrijpen of in ieder geval genieten van de grenzen van onze onwetendheid. Ons begrip van dergelijke kwesties rond diabetes en hartfalen is gebaseerd op het identificeren van de proximale regulatoren van beschikbaarheid substraat, sensing, en het gebruik Weerstand. Een potentieel voldoen aan de kandidaat blijkt te amp afhankelijk proteïne kinase (AMPK) 3,4 te zijn en is de focus van het onderzoek door gundewar et al in dit nummer van het verkeer onderzoek. AMPK heeft ontpopt als een van de belangrijkste figuur in de verhaal van metabole regulatie en ontregeling bij diabetes, oefening, en, in mindere mate, myocardiale ischemie. AMPK activering wordt voordelig in de context van myocardiale ischemie en reperfusie te zijn, althans in termen van vermindering van infarctgrootte Roter Vitamine C Forte Weerstand. Dergelijke bevindingen zijn bevestigd door de onderhavige 5 en eerdere studies.

6 De intrigerende element van de onderhavige studie 5 is het significant effect van chronische, postischemische behandeling met de AMPK activeren biguanide metformine in de context van het falende hart (figuur). Ondanks een voorafgaande contra-indicatie voor hartfalen als gevolg van bezorgdheid over de generatie van lactaatacidose, is de belangstelling is vernieuwd (Hoewel het eigenlijk nooit afgenomen voor sommige vastbesloten onderzoekers) voor het potentiële gebruik van de insulinesensibiliseermiddel metformine bij diabetici met hartfalen Weerstand. is Deze rente gebaseerd niet alleen onder het voorwendsel dat metformine de ernst van de diabetische endocriene defect verzachten. Nogmaals, er kunnen aanzienlijke wisselwerking tussen diabetes en hartfalen met raakvlakken in de insuline resistent hart Roter Vitamine C Forte Weerstand. Een recent gestart en lopende klinische studie zijn (Tayside) is gericht op het begrijpen van de precieze rol van de behandeling met metformine in het falen, insuline resistent hart (Clinicaltrials. In de huidige studie, 5 de auteurs van de werkzaamheid van metformine in het verzwakken van de ernst van het infarct geïnduceerd hartfalen bij gereperfundeerd en nonreperfused nondiabetic muismodellen Weerstand. Schematische weergave van de cellulaire effecten van metformine.

6 Men zou kunnen zeggen dat de vermindering van infarctgrootte voldoende langdurige hartfunctie verbeteren zou zijn, maar de gegevens van de auteurs niet met een dergelijke bewering. eerst de gegevens van de nonreperfused model vertonen geen verschil in infarctgrootte, toch een aanzienlijke verbetering van de overleving. Ten tweede gereperfundeerde model toont een significante vermindering van infarctgrootte met een enkele vroege reperfusie dosis metformine zonder functionele verbetering na vier weken. Bij aanvullende groepen muizen dagelijkse postischemische metformine behandeling aanzienlijk verbeterde hartfunctie vier weken. Dit vertelt ons dat vermindering van infarctgrootte in het muismodel niet noodzakelijkerwijs voorspellen chronische verbeteringen in hartfunctie maar belangrijker, dat metformine hartfunctie in een verbetering nondiabetic en disfunctionele hart. Een vraag die onbeantwoord blijft is hoe metformine activeert AMPK Weerstand. Anderen hebben de farmacologische capaciteit van metformine aangetoond dat aantasting complexe i in de mitochondriën. 7,8 Een dergelijk effect zou cytosole amp niveaus te verheffen en daarmee staat de activering van AMPK door een bovenstrooms kinase, hoewel anderen hebben voorgesteld ongerelateerde mechanismen van AMPK activering door metformine. 9 Wat blijkt uit de huidige studie is het verplichte karakter van intacte AMPK-activiteit om de voordelen van metformine in het falende hart te genereren.

De specifieke eis van cardiale AMPK suggereert dat het relevante effecten van metformine niet volledig systemisch in dit in vivo model kan. Behandeling met metformine kunnen verbeteren cardiale metabolisme waardoor hartfunctie verbeteren en mogelijk maken dat in afwezigheid van extracardiale effecten Roter Vitamine C Forte Weerstand – Mitochondriën geïsoleerd uit geïnfarceerde metformine behandelde harten ademende op succinaat er meer ATP tegen lagere kosten dan zuurstof voertuig overeenstemming met verbeterde koppeling van oxidatieve fosforylering. Het is niet duidelijk waarom de metformine mitochondriën efficiënter dan de dragergroep, maar de vaststelling dat PGC 1? Werd verheven opbrengsten ten minste een idee. In de studie van gundewar et al, 5 de auteurs vinden dat chronische behandeling met metformine verhoogt PGC 1? Niveaus terwijl het verbeteren van ventriculaire functie. Hoewel de auteurs van de activiteit van PGC of stroomafwaarts afhankelijk doelwit bericht niveaus niet te onderzoeken, de auteurs deden een surrogaat van een van de effecten van PGC: mitochondriale functie. Men zou kunnen stellen dat een dergelijke gunstige veranderingen resulteerden van andere mechanismen van hartfalen demping, maar de meeste germane is het ontwerpen van geschikte experimenten om deze mogelijkheid in toekomstige studies te pakken.